Polityka Poufności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez firmę Finner Polska Markiewicz Paweł, zgodnie z obowiązującymi od 25.05.2018 r. przepisami w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Finner Polska Markiewicz Paweł z siedzibą przy ul Siennej 18, 96-100 Skierniewice, dalej określana jako „My” lub „Finner Polska”.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami kontaktować pod adresem mailowym info@finner.pl, obsługiwanym przez osobę dedykowaną do kontaktów z klientami lub pisemnie, kierując zapytania na adres pocztowy: Finner Polska, ul. Sienna 18, 96-100 Skierniewice.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie wraz z prośbą o sporządzenie oferty handlowej, w drodze złożenia przez Ciebie zamówienia drogą mailową lub w sklepie internetowym, w drodze Twojej rejestracji na naszych stronach internetowych lub poprzez zapisanie się na newsletter naszej firmy, a także w drodze kontaktów bezpośrednich na targach lub w ramach spotkania z przedstawicielami naszej firmy.

Jaki jest cel i podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych przez Finner Polska?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonywania naszej działalności handlowej tj.:

 • do świadczenia usługi sprzedaży towarów, w tym składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego oraz zorganizowania wszystkich etapów procesu dostawy z naszego magazynu do Twoich drzwi,
 • do obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, reklamacji itp.
 • do kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • do marketingu bezpośredniego naszych produktów, tj.: wcześniej uzgodnionej z Tobą wysyłki newslettera, zaproszeń na targi i innych działań marketingowych,
 • do celów podatkowych i rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Dodatkowo możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy, takiego jak potrzeba monitorowania aktywności użytkowników, prowadzenia analizy odbiorców, analizy funkcjonalności naszych platform internetowych, dopasowania reklamy do profilu użytkownika, działań kontaktowych w celu pozyskania Twojej zgody na marketing bezpośredni, obsługi Twoich próśb wyrażonych bezpośrednio lub poprzez formularz kontaktowy, windykacji należności, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
  Gwarantujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w powyższych, uzasadnionych celach.
  Dostęp do Twoich danych osobowych wewnątrz naszej struktury organizacyjnej mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

Czy możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych?

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane w sposób ciągły, dopóki nie wycofasz swojej zgody.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie.
Mamy prawo odmówić wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sytuacji pozbawienia się możliwości wyegzekwowania od Ciebie ew. zobowiązań lub obrony przed ew. roszczeniami z Twojej strony lub innych przypadkach przewidzianych prawem.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne. Jednak, następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP firmy, adres, nr. telefonu, adres mailowy są dla nas niezbędne do sfinalizowania umowy sprzedaży naszych produktów lub wykonania na Twoją rzecz innych usług. Przy zapisie na newsletter wymagamy tylko adresu e-mail. Zbieramy jedynie dane podstawowe i niewrażliwe. W razie konieczności możemy prosić o podanie innych danych niezbędnych ze względów rachunkowych i podatkowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Finner Polska w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Twoich praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych tj.:

 • do dostępu,
 • do sprostowania danych, o ile okażą się niekompletne lub nieprawidłowe,
 • do usunięcia Twoich danych, o ile nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub jeśli wycofasz swoją zgodę na ich przetwarzanie, lub jeśli będą one przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • do ograniczenia czasowego ich przetwarzania np. w sytuacjach stwierdzenia nieprawidłowości danych, które wymagają czasu dla wprowadzenia ich ew. korekty, a nie chcesz ich usuwać,
 • do ich przenoszenia /jeśli jest ono możliwe w sposób automatyczny/,
 • do podważenia zgody na profilowanie
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
 • do bycia zapomnianym.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, z którymi posiadamy stosowne umowy w zakresie ochrony danych takich jak: płatnicze, ubezpieczeniowe, hostingowe, bezpieczeństwa danych IT lub audytowe, współpracujące z nami w ramach kampanii marketingowych (firmy obsługujące wysyłkę newslettera) lub partnerom bezpośrednio zaangażowanym w proces wysyłki towarów, jak np. firmy spedycyjne, Poczta Polska itp. Dane nie są nigdy udostępniane osobom trzecim, które nie są zaangażowane w proces realizacji naszych zamówień lub w proces świadczenia przez nas usług powiązanych z lub wynikających ze sprzedaży naszych produktów.

W jakich celach przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą , a także po jej zakończeniu w ramach ciągłości współpracy oraz w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umów,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych,
 • konieczności zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia ew. ich kontroli przez organy publiczne,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, dane nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy profilujemy Twoje dane?

Dane są profilowane tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji powyższych celów, tzn. monitorujemy i analizujemy Twoją aktywność na stronie www (jakie produkty oglądasz), aby doradzić Ci najbardziej adekwatne rozwiązania do Twojego zastosowania. Na naszych stronach internetowych używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych, a szczegółową informację na ten temat znajdziesz pod linkiem https://klubfitness.pl/cookies

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie /w tym poprzez profilowanie/ w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie, nie profilujemy Twoich danych, w sposób wpływający na Twoje prawa lub wywołujący skutki prawne. Profilowanie w naszym przypadku dotyczy tylko i wyłącznie potrzeby analizy danych lub opracowania prognozy w odniesieniu do preferencji lub zainteresowań naszych klientów, w obszarze naszej działalności marketingowo-handlowej tzn. dla optymalizacji proponowanych przez nas rozwiązań technicznych dla Twoich celów.

arrow_upward